1. Артюх, Н. Е. Наукометрия. Наукометрические базы и ресурсы открытого доступа, как инструмент формирования научного рейтинга ученых [Текст] / Н. Е. Артюх // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 229-240. - Библиогр.: с. 238-240.
 2. Бездольна, Л. І. Діяльність наукової бібліотеки у підвищенні рівня освіченості студентів ХНТУСГ ім. П. Василенка (досвід роботи) [Текст] / Л. І. Бездольна // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 152-165.
 3. Грабар, Н. Г. Дослідження інформаційних потреб студентської молоді та викладачів ВНЗ на сучасному етапі [Текст] / Н. Г. Грабар, Т. Б. Соколовська // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 241-248. - Бібліогр.: с. 248.
 4. Грабар, Н. Г. Життя П. Т. Тронька як втілення сковородинівської ідеї « сродної праці» [Текст] / Н. Г. Грабар // Поборник душевного миру : матеріали Всеукр . конф . « Искать и удивляться значит то же», присвяченої 100-річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича (с. Сковородинівка , 16 трав. 2015 р.). – Харків : Майдан, 2015. – С. 11-12.
 5. Грабар, Н. Г. Креативні години освіченості в бібліотеці ХНТУСГ [Текст] / Н.Г. Грабар // Світоч знань. – 2015. – листоп. – № 121. – С. 8.
 6. Грабар, Н. Г. Культура дозвілля як фактор естетичного виховання [Текст] / М. О. Мазоренко, Н. Г. Грабар // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : шоста Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2015 р.; присвячується 85-річчю Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Міськдрук, 2015. – C. 119-120.
 7. Грабарь, Н. Г. Культурно-образовательная деятельность библиотеки в современных условиях [Текст] / Н. Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская // Бібліотека і користувач у сучас. інформ. середовищі : наук.-практ. конференція, 17 квіт. 2015 р. : [матеріали] / редкол. Л. Д. Льовшина [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2015. – С. 28-33.
 8. Грабарь, Н. Г. О значении аксиологического похода в современном информационном обслуживании [Текст] / Н. Г. Грабарь // Слобожанський гуманітарій – 2015 : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., присвяченої 85-річчю ХНТУСГ ім. П. Василенка (31 жовт., 2015). – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 110–119.
 9. Грабарь, Н. Г. О значении аксиологического подхода в современном информационном обслуживании [Текст] / Н. Г. Грабарь // Studia Slobozhanica : вісник виставково-музейного центру. – Харків : Міськдрук, 2015. – Вип. 1 : Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2014» (31 жовт. 2014 р.) – C. 110-119. – Библиогр.: с. 118-119.
 10. Грабар, Н. Г. Особливості професійного спілкування сучасного бібліотекаря [Текст] / Н. Г. Грабар // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С.40-41.
 11. Грабар, Н. Г. Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки [Текст] / Н. Г. Грабар // Вісн. Кн. палати. – 2015. – №5. – С. 12–15.
 12. Грабар, Н. Г. Спілкування в бібліотеці: теоретико-методологічний аналіз[Текст] : монографія / Н. Г. Грабар. – Харків : Майдан, 2015. – 354 с.
 13. Грабар, Н. Г. Спілкування у бібліотеці як форма взаємодії із творчою молоддю [Текст] / Н. Г. Грабар // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : наук.-практ. семінар, 24 квітня : [матеріали] / редкол. : Л. Д. Льовшина [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С.18-20.
 14. Грабар, Н. Г. Толерантність як складова професійної діяльності [Текст] / Н. Г. Грабар // Мова. Наука. Культура : збірник наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю ХНТУСГ ім. П. Василенка (Харків, 10 черв. 2015 р.). – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 697-703.
 15. Grabar N. Libraries in the modern information sliace [electronic Resource] / Natalia Grabar; Tatiana Sokolovskaya. – Saarbrücken : LAli LAMBERT Academic liublishing, 2015.
 16. Кірєєва, С. М. Виховання патріотизму засобами краєзнавчо-туристичної діяльності: з досвіду діяльності краєзнавчо-туристичного клубу ХНТУСГ «Патріот» [Текст] / С. М. Кірєєва // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 176-182. – Бібліогр.: с. 182.
 17. Кірєєва, С. М. Краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот» відзначає 10-річний ювілей [Текст] / С. М. Кірєєва // Світоч знань. – 2015. - вересень (№ 119). – C. 7-8.
 18. Кірєєва, С. М. «Світ – це книжка. Той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку» (Св. Аугустин) [Текст] / С. М. Кірєєва // Світоч знань. – 2015. – 16 лют. (№ 117). – С. 16.
 19. Кірєєва, С. М. Фотозвіт подорожі краєзнавчо-туристичного клубу «Патріот» в дивовижну країну – Закарпаття ( 17.12.14- 25.12.14) [Електронний ресурс] / С. М. Кірєєва.
 20. Кірєєва, С. М. Фотозвіт подорожі «Історичними шляхами в глибину століть» [Електронний ресурс] / С. М. Кірєєва.
 21. Кучерявенко, Л. А. Популяризация научного и педагогического наследия профессорско-преподавательского состава университета [Текст] / Л. А. Кучерявенко // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 165-176. – Библиогр.: с. 175.
 22. Лупика, Л. И.Задачи общедоступности библиотек на современном этапе[Текст] / Л.И.Лупика // Studia Slobozhanica: вісник виставково-музейного центру. – Х.:КП"Міськдрук", 2015. – Вип. 1: Матеріали Міжнар. наук.-метод.конф. "Слобожанський гуманітарій – 2014" (31 жовт. 2014 р.). –C. 161–164. –Библиогр.: с. 164.
 23. ЛупікаЛ. І. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля [Текст] / Л. І. Лупіка // Бібл. форум України. – 2015. – №2. – С. 27-28.
 24. Мамаева, О.С. Современные тенденции подготовки профессионала, значимость и востребованность универсальных и узкопрофильных специалистов [Текст] / О.С. Мамаева //Studia Slobozhanica: вісник виставково-музейного центру. – Х.: КП "Міськдрук", 2015. –Вип. 1: Матеріали Міжнар. наук.-метод.конф. "Слобожанський гуманітарій– 2014"(31 жовт. 2014 р.).– C.164-170. – Библиогр.: с. 169–170.
 25. Наугольнова, Н. Г. Виховання козацької молоді : патріотичний ракурс [Текст] / С. Г. Макєєв, Н. Г. Наугольнова // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 311-317. – Бібліогр.: с. 316-317.
 26. Новікова, Т. В. Запрошуємо вас до Наукової бібліотеки ХНТУСГ! [Текст] / Т. В. Новікова // Світоч знань. – 2015. – 16 лют. (№ 117). – С. 15.
 27. Новікова, Т. В. Інновації в діяльності бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі [Текст] / Т. В. Новікова // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 145-151.
 28. Новікова,Т. В. Модернізація змісту діяльності та вплив інформаційно-комунікативних технологій на функції бібліотеки [Текст] / Т. В.Новікова // Studia Slobozhanica : вісник виставково-музейного центру. – Харків : Міськдрук, 2015. – Вип. 1 : Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2014» (31 жовт. 2014 р.). – C. 150-156. – Бібліогр.: с. 156.
 29. Новікова, Т. В. Наукова бібліотека ХНТУСГ [Текст] / Т. В. Новікова // Харківський нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. 85 років / ХНТУСГ. – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 207-210.
 30. Панарин, В. С. Создание единой базы читателей и единого читательского билета с целью взаимообслуживания читателей [Текст] / В. С. Панарин // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 214-219.
 31. Панарин, Г. С. Использование авторитетного файла авторов в поиске в АРМе Веб-ИРБИС [Текст] / Г. С. Панарин // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 223-228.
 32. Перевозник, Т. В. Все наше життя – кіно! [Текст] / Т. В. Перевозник // Світоч знань. – 2015. – вересень (№ 119). – С. 5-6.
 33. Погорелова, О. В. Будущее библиотек [Текст] / О. В. Погорелова //Studia Slobozhanica: вісник виставково-музейного центру. – Х.:КП"Міськдрук", 2015. – Вип.1: Матеріали Міжнар. наук.- метод. конф. "Слобожанський гуманітарій – 2014" (31 жовт. 2014 р.). –C.170–174. –Библиогр.: с. 174.
 34. Соколовська, Т. Б. Бібліотека у протистоянні інформаційній війні [Текст] / Т. Б. Соколовська // Studia Slobozhanica : вісник виставково-музейного центру. – Харків : Міськдрук, 2015. – Вип. 1 : Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2014» (31 жовт. 2014 р.). – C. 175-181. – Бібліогр.: с. 181.
 35. Sokolovskaya T. Countering the Information War [electronic Resource] / Tatiana Sokolovskaya // International Journal of Modern Education Research. – 2015. – Vol. 2. – No. 5. – lili. 54-56.
 36. Щетініна, Е. М. Історія створенння бібліографічної евристики [Текст] / Е. М. Щетініна // Вісник наук. б-ки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріот. виховання в ВНЗ: бібл. ракурс. – Харків, 2015. – C. 263-272. – Бібліогр.: с. 271-272.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка