ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор Наукової бібліотеки

__________Н. М. Ніколаєнко

«____»___________2019 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧИТАЦЬКИЙ КЛУБ «СЛОВО»

 

1. Загальні положення

 

 1. Читацький клуб «Слово» (далі Клуб) – добровільне об`єднання аматорів вітчизняної та зарубіжної літератури і поезії, що працює на базі Наукової бібліотеки (далі Бібліотека) ХНТУСГ.
 2. Клуб в своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказами та розпорядженнями по університету та Бібліотеці, цим Положенням. Діє на основі «Концепції виховної роботи ХНТУСГ імені Петра Василенка», плану заходів з соціокультурної діяльності Бібліотеки на рік.
 3. Клуб очолює керівник (далі Керівник) – співробітник відділу обслуговування.  В роботі клубу беруть участь: студенти всіх курсів ННІ університету, а також викладачі та співробітники університету.
 4. Читацький клуб створено без обмеження терміну дії. Клуб може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

 

2. Завдання

 

 1. Реалізація суспільної і культурної функцій Бібліотеки, створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості, збереження та примноження моральних, культурних традицій.
 2. Пошук, виявлення талановитих, обдарованих студентів та розвиток їх здібностей.
 3. Залучення студентської молоді в активну творчу діяльність, привертання уваги до багатства української та світової літератури та створення атмосфери зацікавленості до навчання.

                           3. Функції

 

 1. Проведення вечорів (літературних, літературно-музичних, поетичних, тематичних), зустрічей з цікавими людьми, лекцій, бібліографічних оглядів, бесід, презентацій та організація виставок книг тощо (з використанням мультимедійних засобів) з метою розкриття фондів Бібліотеки.
 2. Ознайомлення з літературними новинками, у т. ч. з новими надходженнями до Бібліотеки, та їх обговорення.
 3. Організація для членів клубу оглядових і тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини, музеїв, музейних комплексів та виставок.
 4. Відвідування вистав театрів міста та обмін враженнями щодо побаченого. 
 5. Виступи членів клубу з доповідями, літературними доробками на засіданнях клубу.
 6. Участь у заходах культурно-просвітницьких закладів міста, у т.ч. у літературних  конкурсах міста та країни.
 7. Інформування про роботу Клуба через сайти університету та Бібліотеки, газету університету, а також представлення діяльності клубу в соціальних мережах.

 

4. Управління. Матеріально-технічне забезпечення

 

 1. Управління клубом здійснюється Керівником згідно з планом роботи клубу.
 2. Членами клубу можуть бути: студенти, в т.ч. випускники; викладачі та співробітники університету, сторонні читачі, які бажають приймати участь у заходах клубу та погоджуються з цим Положенням.
 3. Засідання Клубу проводиться один раз в квартал.
 4. Членство у клубі добровільне, безкоштовне, кожен може за власним бажанням вступити чи вийти із членів клубу.

 

5. Права та обов`язки

 

 1. Керівник забезпечує роботу клубу, організує проведення заходів, залучає в клуб нових учасників.
 2. Керівник відповідає за:
 • проведення та організацію заходів згідно плану роботи клубу;
 • наочну агітацію та документацію, у т. ч. щорічно укладає плани-звіти роботи клубу, веде протоколи засідань;
 • збереження архівів проведених заходів.
 1. Члени клубу зобов’язані:
 • бути читачами Бібліотеки;
 • активно пропагувати Клуб та його заходи.
 1. Члени клуба  мають право:
 • вносити на розгляд керівника пропозиції про проведення заходів;
 • брати участь  у заходах, що проводяться Клубом, у т. ч. засіданнях;
 • виступати на засіданнях Клубу з оглядами, обміном думок тощо.

 

6. Взаємовідносини

 

  1. Клуб активно взаємодіє з кафедрами університету, зі студентськими радами ННІ, з творчими спілками, об’єднаннями, музеями  м. Харкова та України.
  2. Керівник здійснює координаційну роботу з керівництвом університету, дирекціями ННІ та Бібліотеки, з провідними підрозділами університету.

 

 

 

 

 

Узгоджено та обговорено на засіданні

Науково-методичної  ради

Наукової бібліотеки

Протокол № 2 від 22 березня 2019 р.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка