30 листопада – Міжнародний день захисту інформації

Міжнародний день захисту інформації святкується 30 листопада з 1988 року. Цей рік не випадково став відправним для свята, саме в цей рік була зафіксована перша масова епідемія черв`яка, що отримав назву за іменем свого творця - Моріса. Саме тоді фахівці задумалися про необхідність комплексного підходу до забезпечення інформаційної безпеки.

У такий спосіб Асоціація хотіла нагадати всім про необхідність захисту комп'ютерної інформації і звернути увагу виробників і користувачів устаткування і програмних засобів на проблему безпеки.

Захист інформації передбачає:

  •  встановлення антивірусних програм;
  •  встановлення міжмережевих екранів (так званий Firewall);
  •  використання важко визначених паролів(складний пароль має містити, цифри, букви в верхньому та нижньому регістрі, а також різні символи);
  •  соціальну інженерію;
  •  фізичний захист інформаційних ресурсів і активів та інші заходи.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-25

Відтворення лісів в Україні [Текст] : навч. посіб. / С. І. Мусієнко [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ПромАрт, 2020. – 143 с. : рис., табл. –Бібліогр.: с. 135-137 (39 назв)

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка