24 грудня ‒ День працівників архівних установ

Архіви – це душа нації, її безцінна культурна скарбниця, пам'ять кожного з нас!

Щороку 24 грудня відзначається День працівників архівних установ України згідно з Указом Президента від 30 жовтня 1998 № 1200/98 «Про День працівників архівних установ». У цей день вшановуються ті, хто дбайливо зберігає сторінки тисячолітньої писемної історії українського народу.

В Україні вперше почали опікуватися архівною справою на державному рівні в Київській державі та Галицько-Волинському князівстві (9–14 ст.). Із прийняттям християнства започатковано церковні і монастирські архіви. Велике князівство Литовське успадкувало давньоукраїнську систему архівної справи, і перші значні архіви збереглися завдяки їх тотальному копіюванню (Литовська метрика).

Існування державного архіву зафіксовано за козацько-гетьманської доби (17 – поч. 18 ст.), згодом утворився Генеральний малоросійський архів. Велике значення мали приватні, родинні зібрання козацької старшини, магнатські архіви.

Визначальний вплив мали архівні системи держав, до яких входили українські землі (Польща, Австро-Угорщина, Росія). Перше державне архівосховище засноване 1784 році у Львові, 1852 року створено Центральний архів стародавніх актів у Києві, а 1880 – Історичний архів при Харківському університеті.

У 19 ст. почалося наукове осмислення архівної справи як самостійної галузі діяльності суспільства. Перший державний орган управління архівною справою в Україні був створений під час Центральної Ради. Ним став Бібліотечно-архівний відділ, протягом грудня 1917 - квітня 1918 р. очолюваний професором О. С. Грушевським. У 20–30-х роках, коли в УСРР формується централізована архівна система, створено єдиний Державний архівний фонд. Тими ж роками датується створення центральних архівів у тих українських землях, що входили до складу Польщі, Чехословаччини, Румунії. Проте вся діяльність архівних установ УСРР жорстко регламентувалася командно-адміністративною системою. Подальша політизація архівної справи призвела до її безпосереднього підпорядкування НКВС (1938). Лише після 1960 року, з виходом із системи МВС, архівна справа сформувалася як окрема, самостійна галузь. Із здобуттям Україною незалежності архівна справа в Україні отримала сучасну демократичну правову базу і набула загальнодержавне значення.

Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР працювало з 1974 по 1991 роки. 24 грудня 1993 року Верховна Рада України ухвалила галузевий Закон «Про Національний архівний фонд і архівні установи». Уперше на законодавчому рівні було визначено правові засади функціонування системи архівних установ та запроваджено Національний архівний фонд (НАФ).

Справа працівників архівних установ надзвичайно важлива для всього суспільства. Саме вони продовжують вік документів, зберігаючи їх для наших нащадків, що сприяє пізнанню історії та усвідомленню людського буття. За кожним із документів – доля людей, історія родин, землі, споруд, вулиць, що стане підґрунтям у складанні літопису наших міст, родоводу їх мешканців. Архівна спадщина України являє собою сукупність сотень тисяч фондів, що зберігаються в системі архівів по всій території країни. Національний архівний фонд налічує близько 60 мільйонів одиниць різних видів документів. Серед найцінніших ‒ борговий лист на бересті з давньоруського міста Звенигород, датований ХІІ століттям, грецьке Євангеліє ХІІІ століття на пергаменті, універсали Української Центральної Ради.

Архівні матеріали є безмовними свідками подій і фактів. Неможливо переоцінити роль архівістів у забезпеченні нерозривного зв'язку сьогодення, минулого та майбутнього, в збереженні незаперечної історичної правди.

Сердечно вітаємо усіх хранителів таємниць і скарбів минулих поколінь з професійним святом!

Пропонуємо ознайомитися з літературою на дану тематику, яка є у фонді Наукової бібліотеки:

 • Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732:2004 [Текст]. ‒ Київ : Деpжспоживстандаpт, 2005. ‒ 32 с.
 • Харків [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. М. Момот [та ін.] ; гол. ред. С. І. Посохов. ‒ Харків : Вид-во НУВС, 2004. ‒314 с. : табл., фот. ‒ (Старовинні міста Харківщини).
 • Харківський район [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. О. Михасенко [та ін.] ; гол. ред. Б. К. Мигаль. ‒ Харків : Фоліо, 1994. ‒ 92 с. : фот., табл., рис. ‒ (Кpаю мiй, Слобожанщино!).
 • Харківський район [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів. Ч. 2 / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. О. Михасенко [та ін.] ; гол. ред. Б. К. Мигаль. ‒ Харків : Фоліо, 1995. ‒ 140 с. : табл., фот. ‒ (Краю мій, Слобожанщино!).
 • Харківський район [Текст] : збірник архів. док. і матеріалів. Ч. 3 / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. М. Момот, В. Г. Панкратьєва, Т. В. Чернявська ; гол. ред. Б. К. Мигаль. ‒ Харків : Фоліо, 1996. ‒ 184 с. : табл., рис. ‒ (Кpаю мiй, Слобожанщино!).
 • Бабаї [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / упоряд.: Л. О. Михасенко [та ін.] ; гол. ред. Б. К. Мигаль. ‒ Харків : Фоліо, 1993. ‒ 62 с. : портр., рис., табл. ‒ (Кpаю мiй, Слобожанщина!).
 • Лебедин [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; гл. ред. Б. К. Мигаль. - Харків : Фоліо, 1997. ‒ 157 с. : табл., рис. ‒ (Кpаю мiй, Слобожанщино!).
 • Дергачі [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Г. Т. Бекетова [та ін.] ; гол. ред. Б. К. Мигаль. ‒ Харків : Фоліо, 1998. ‒ 196 с. : рис., табл. ‒ (Кpаю мiй, Слобожанщино!).
 • Огульці [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. П. Добреля [та ін.] ; гол. ред. Б. К. Мигаль. ‒ Харків : Фоліо, 1996. ‒ 170 с. : табл., фот. ‒ (Кpаю мiй, Слобожанщино!)
 • Мерефа [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів. Ч. 1 / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. О. Михасенко [та ін.] ; гол. ред. Б. К. Мигаль. ‒ Харків : Фоліо, 1995. ‒ 96 с. : рис., табл. ‒ (Кpаю мiй, Слобожанщино!).
 • Мерефа [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів. Ч. 2 / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. М. Момот, В. Г. Панкратьєва, Т. В. Чернявська ; гол. ред. Б. К. Мигаль. ‒ Харків : Фоліо, 1996. ‒ 150 с. : табл., фот. ‒(Краю мій, Слобожанщино!).
 • Куп'янськ [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. М. Момот [та ін.] ; гол. ред. А. І. Епштейн. ‒ Харків : Фоліо, 1994. ‒ 90 с. : рис., табл. ‒ (Стаpовинні мiста Хаpкiвщини : засн. у 1992 р.).
 • Ізюм [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. М. Момот, Т. В. Чорнявська, В. В. Швець ; гол. ред. А. І. Епштейн. ‒ Харків : Фоліо, 1994. ‒ 102 с. : рис., табл. ‒ (Стаpовинні мiста Хаpкiвщини).
 • Золочів [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. М. Момот, В. Г. Панкратьєва, Т. В. Чернявська ; гол. ред. А. І. Епштейн. ‒ Харків : Фоліо, 1995. ‒ 102 с. : табл. ‒ (Стаpовинні мiста Хаpкiвщини : заснов. у 1992 р.).
 • Богодухів [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. М. Момот, В. Г. Панкратьєва, В. В. Швець ; гол. ред. А. І. Епштейн. ‒ Харків : Фоліо, 1995. ‒ 127 с. : рис., табл. ‒ (Стаpовинні мiста Хаpкiвщини).
 • Вовчанськ [Текст] : зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. М. Момот [та ін.] ; гол. ред. А. І. Епштейн. ‒ Харків : Фоліо, 1994. ‒ 124 с. : табл., рис. ‒ (Стаpовинні мiста Хаpкiвщини).
 • Краснокутськ [Текст] : Зб. архів. док. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: Л. О. Михасенко, В. Г. Панкратьєва, В. В. Швець ; гол. ред. А. І. Епштейн. ‒ Харків : Фоліо, 1994. ‒ 94 с. : табл., рис. ‒ (Стаpовинні мiста Хаpкiвщини).
 • Валки [Текст] : зб. архів. докум. і матеріалів / Держ. архів Харків. обл. ; упоряд.: В. В. Резнікова, В. Г. Панкратьєва, В. В. Швець ; гол. ред. А. І. Епштейн. ‒ Харків : Філія "Експpес" СП " ІНАРТ", 1992. ‒ 48 с. : табл., фот. ‒ (Стаpовинні мiста Хаpкiвщини).

Для пошуку інших видань радимо скористатися Електронним каталогом Наукової бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка