26 січня – Всесвітній день екологічної освіти

Кожного року 26 січня святкується Всесвітній день екологічної освіти (The World´s Environmental Education Day). У червні 1972 року в Стокгольмі (Швеція), на конференції ООН з питань довкілля було прийнято Декларацію, в якій відмічено необхідність розробки критеріїв та загальних принципів щодо збереження та поліпшення якості навколишнього середовища.

Наступним кроком у сприянні святкуванні цього дня став Міжнародний семінар просвітницької діяльності з питань навколишнього середовища у 1975 під час якого видано Белградську хартію екологічної освіти, проголошуючи свої глобальні цілі, кожного року 26 січня відзначати на міжнародному рівні Всесвітній день екологічної освіти.

Екологічна освіта є динамічним та спільним процесом для людського усвідомлення того, що дозволяє виявити екологічні проблеми як глобального, так і місцевого рівнів. Вона також спрямована на виявлення взаємодій між людиною та довкіллям, а також стосується гармонізації діяльності людини з природою на основі сталого розвитку для забезпечення якості життя майбутніх поколінь.

Більшість екологічних проблем спричинені недостатньою освіченістю населення. Так що необхідно не тільки сприяти інформуванню населення, а й підвищувати його екологічну свідомість.

Зважаючи, що екологічна освіта та інформування є потужним фактором зміни ставлення людей до природи і формування правил збалансованого існування людини і природи, департамент екології та природних ресурсів визначив одним з пріоритетних напрямків діяльності – екологічну освіту і виховання.

Екологічна освіта в світі та в Україні вважається сьогодні одним із головних напрямів навчання і виховання молоді в загальноосвітніх школах та закладах вищої освіти.

Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи, повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і економічних проблем сучасної України. Саме екологічні знання дозволяють людині усвідомити, до яких катастрофічних явищ можуть призвести згубні звички щодо природи, а також зрозуміти, як уникнути подібних наслідків.

Наукова бібліотека висловлюємо подяку всім, кому небайдужа природа, за організацію та участь у екоосвітніх заходах, за ініціативність, креативність і творчість.

Ми впевнені, що спільними зусиллями ми сформуємо нове, свідоме, екологічно-грамотне покоління.

Пропонуємо ознайомитися з літературою на дану тематику, яка є у фонді Наукової бібліотеки:

  • Грицик, В. (мол.) Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб. / В. Грицик (мол.), Ю. Канарський, Я. Бедрій. - Київ : Кондор, 2011. - 292 с.
  • Васюкова, Г. Т. Екологія [Текст] : підруч. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - Київ : Кондор, 2009. - 524 с.
  • Екологія: теоретичні основи і практикум [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Потіш [та ін.]. - 3-тє вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 324 с.
  • Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-те вид., випр. і доп. - Суми : Унів. кн., 2007. - 316 с
  • Основи екології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Солошенко [та ін.] ; за ред. С. І. Кочетової ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2007. - 144 с.
  • Екологія [Текст] : підруч. для екон. вищ. навч. закл. і ф-тів / С. І. Дорогунцов [та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид. . - Київ : КНЕУ, 2006. - 371 с.
  • Основи екології [Текст] : підруч. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костiков. - 3-тє вид. - Київ : Либiдь, 2006. - 408 с.
  • Екологія людини [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Сандуляк [та ін.] ; за ред. Л. І. Сандуляка, Ю. Г. Масікевича ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Чернівці : Зелена Буковина, 2005. - 240 с.
  • Екологія та природні багатства України [Текст] : презентаційно-іміджевий альманах. Вип. 1. - Київ : Новий друк, 2004. - 318 с.
  • Кучерявий, В. П. Екологія [Текст] : підруч. / В. П. Кучерявий. - Львiв : Свiт, 2000. - 499 с.

Для пошуку інших видань радимо скористатися Електронним каталогом Наукової бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Бібліотека маркетолога

2021-03-04

Наукова бібліотека продовжує щотижневу рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках спільного з кафедрою маркетингу та медіакомунікацій ННІ БМ проєкту «Книжкова конвенція маркетологів».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка