7 липня – День працівника природно-заповідної справи України

Розмах, з яким наша сучасна цивілізація навчилася освоювати оточуючі нас землі, може вразити всяку уяву. Вирубати тисячі гектарів лісу, організувати який-небудь кар’єр або влаштувати грандіозне будівництво, видобуток руди або мінералів в промислових масштабах, освоїти степ, рівнину, гірські комплекси, водойми або що-небудь ще – не питання. Досить «обґрунтованої доцільності», «команди з верху», бюджетних асигнувань. Все інше, – технології, людські ресурси та техніка вже на підході. Місяць, рік, два і дика природа відступає. З нею відступає і крихка рівновага, яка встановлювалося в природі століттями і тисячоліттями.

Після проголошення незалежності України було зроблено пер­ший крок до створення сучасної моделі управління заповідною справою. У червні 1992 році побачив світ «Закон України про при­родно-заповідний фонд України», у вересні 1994 року Верховна Рада України затвердила Програму перспективного розвитку за­повідної справи в Україні. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток мережі природно-заповідних об’єктів є одним з пріоритетів державної політики в галузі економічного та соціального розвитку країни.

Ураховуючи вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Указом Президента України від 18 серпня 2009 року «Про день працівника природно-заповідної справи» встановлено професійне свято − День працівника природно-заповідної справи, що відзначається 7 липня.

Цей день обрано невипадково, адже асоціюється він зі святом Івана Купала, присвяченим загадковим і чудодійним силам природи. Символом свята щороку слугує один з видів папороті, квітка якого, за легендою, має чарівні властивості.

Зараз однозначно вже можна сказати, що зусиллями працівників природно-заповідної справи вдалося в значній мірі зберегти від руйнування багато унікальних природних комплексів, сприяючи збереженню біологічного розмаїття та протидіючи екологічному розоренню багатьох регіонів.

Природно-заповідний фонд Харківської області складають природні комплекси й об’єкти, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну й іншу цінність і виділені з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу, забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. Родзинками природно-заповідного фонду області загальнодержавного значення є: ботанічній сад ХНУ ім. Каразіна, Харківський зоопарк, Дендропарк Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, регіональний ландшафтний парк «Печенізьке поле», парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Краснокутський» та інші.

Наукова бібліотека закликає приєднатися до відзначення Дня працівника природно-заповідної справи і зробити все можливе для збереження рідної природи та екологічної рівноваги планети. Збережемо природу – збережемо Україну!

Наукова бібліотека пропонує Вам вебліографічний огляд «Історико-культурні заповідники – перлини української землі» та та віртуальну подорож-огляд «Харківщина туристична: природоохоронні об’єкти та місця дивовижних краєвидів»

Пропонуємо ознайомитися з літературою на дану тематику, яку ви можете отримати, звернувшись до Наукової бібліотеки:

 • Лыпа, А. Л. Софиевка [Текст] : Уман. гос. заповедник (1796-1946) / А. Л. Лыпа. Киев : Изд-во АН УССР, 1948. 110 с.
 • Матвієнко, М. Г. Архітектурний ансамбль Києво-Печерського заповідника [Текст] / М. Г. Матвієнко ; укр., рос. та англ. мовами. Київ : Будівельник, 1981. 120 с.
 • Природоохоронні території Української РСР [Текст] / Є. В. Качаловський [та ін.] ; за ред. Д. И. Проценко. Київ : Урожай, 1983. 176 с.
 • Сокровища Киево-Печерского заповедника. [Изоматериал] : фотопутеводитель / Сост. Кибальник Ю. Д., Ковалева Л. И., Марченко Г. Д. Киев : Мистецтво, 1985. 189 с.
 • Борисов, В. А. Охраняемые природные территории мира: Национальные парки, заповедники, резерваты [Текст] / В. А. Борисов, Л. С. Белоусова, А. А. Винокуров. Москва : АГРОПРОМИЗДАТ, 1985. 310 с.
 • Заповедники Украины и Молдавии [Текст] : справочное издание / отв. ред. В. Е. Соколов, Е. Е. Сыроечковский. М. : Мысль, 1987. 271 с.
 • Махінчук, М. Переяславський скарб [Текст] : докум. повість / М. Махінчук. Київ : Молодь, 1989. 200 с.
 • Екологічне право: особлива частина [Текст] : підручник / В. І. Андрейцев [та ін.] ; за ред. В. І. Андрейцева. Київ : Iстина, 2001. 544 с.
 • Екологічне право України [Текст] : підручник / В. К. Попов [та ін.] ; за ред.: В. К. Попова, А. П. Гетьмана ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків : Пpаво, 2001.
 • Сто великих заповедников и парков [Текст] / авт.-сост. Н. А. Юдина. М. : Вече, 2003. 407 с. (100 великих)
 • Заповідна справа [Текст] : підручник / В. Д. Солодкий [та ін.]. Чернівці : Зелена Буковина, 2005. 288 с.
 • Природокористування [Текст] : навч. посіб. / Л. Царик [та ін.] ; наук. ред. д-р географ. наук, проф. Л. П. Царик. Тернопіль : ТНПУ, 2015. 398 с.
 • Можейко, И. Заповедник харьковских традиций [Текст] : [история сада Шевченко] / И. Можейко // Вечер. Харьков. 2005. 2 июня. С. 6
 • Україна., Кабінет Міністрів. Пpо деpжавний істоpико-культуpний заповідник «Батьківщина Таpаса Шевченка» [Текст] : постанова від 13 квітня 2005 p. N 273 // Деpж. вiсн. Укpаїни. 2005. № 8. С. 37 – 38
 • Україна., Кабінет Міністрів. Пpо деpжавний істоpитко-аpхітектуpний заповідник «Стаpа Умань» [Текст] : постанова від 31 сеpпня 2005 p. N 833 // Деpж. вiсн. Укpаїни. 2005. № 18. С. 93
 • Україна., Кабінет Міністрів. Про Державний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» : Постанова від 1 березня 2007 р. № 308 / Україна. Кабінет Міністрів. // Держ. вісн. України : збірник актів. 2007. № 5. С. 56
 • Україна., Кабінет Міністрів. Про Державний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» : постанова від 6 черв. 2007 р. № 808 / Україна. Кабінет Міністрів. // Держ. вісн. України : збірник актів. 2007. № 12. С. 63
 • Україна., Президент (2005- ; В. А. Ющенко) Про створення природного заповідника "Михайлівська цілина" [Текст] : указ від 11 грудня 2009 року № 1035 / Україна. Президент (2005- ; В. А. Ющенко) // Держ. вісн. України. Ужгород : ІВА, 2009. № 23/24
 • Україна., Президент (2005-; В. А. Ющенко) Про створення природного заповідника "Древлянський" [Текст] : указ від 11 грудня 2009 року № 1038 / Україна. Президент (2005- ; В.А.Ющенко) // Держ. вісн. України. Ужгород : ІВА, 2009. № 23/24
 • Гетьман, В. Грегочуть греготи в Карпатах: природний заповідник «Горгани» [Текст] / В. Гетьман // Наук. світ. Киiв : Ред. журн. «Бюлетень ВАК Україн»,, 2009. № 12
 • Вовк, М. Еталон природи Придніпров’я : потужний осередок збереження біологічного різноманіття в північній частині степової зони України / М. Вовк, О. Пономаренко, Д. Бондарев // Ліс. і мислив. журн. : громад.-публіцист. часоп. 2011. №4. С. 22-25
 • Діалог з вічністю : до 80-річчя від дня створення Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Знаменні дати : календар-2006. 2006. 1. С. 180-184. Библиогр. в конце ст.
 • Ковальчук, С. І. «Вербецькі товтри» («Чотири кавалери») заповідна зона Національного природного парку «Подільські Товтри» [Текст] / С. І. Ковальчук // Екол. Вісник : наук.-попул. журнал. 2017. № 1. С. 14-18.
 • Яровий, С. С. Вплив воєнних дій на функціонування та стан Українського степового природного заповідника НАН України в 2014-2016 рр. [Текст] / С. С. Яровий, О. О. Подпрятов, С. В. Лиманський // Екол. Вісник : наук.-попул. журнал. 2017. № 1. С. 19-21. Бібліогр. наприкінці ст.
 • Чернов, В. Непідйомна цілина [Текст] : 90-річчя заповідника «Михайлівська цілина» / В. Чернов // Землевпоряд. вісник : журнал. 2018. № 8. С. 32-34.
 • Бондаренко, І. Правові проблеми функціонування та розвитку біосферних заповідників України [Текст] / І. Бондаренко, В. Чігер // Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. господ.-прав. журн. 2019. № 11. С. 166-169. Бібліогр.: с. 169

Для пошуку інших видань радимо скористатися Електронним каталогом Наукової бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка