ПОЛОЖЕННЯ про краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор Наукової бібліотеки

____________ Ніколаєнко Н. М.

„______”________2019 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНИЙ КЛУБ «ПАТРІОТ»

1. Загальні положення

 

 1. Краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот» (далі Клуб) – об’єднання з питань краєзнавства та туризму створене на базі  Наукової бібліотеки (далі Бібліотека) ХНТУСГ.
 2. У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про туризм», постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та туризму, «Концепцією виховної роботи ХНТУСГ імені Петра Василенка», наказами та розпорядженнями по університету та Бібліотеці, цим Положенням.
 3. Клуб очолює керівник (далі Керівник) – співробітник відділу обслуговування. Клуб об`єднує на добровільних засадах студентів всіх курсів ННІ університету, аспирантів, викладачів, співробітників.
 4. Основними принципами діяльності Клубу є добровільність, відкритість, рівноправність, взаємоповага, толерантність, підтримка ініціативи.
 5. Клуб не має статусу юридичної особи, членські внески відсутні.
 6. Клуб створено без обмеження терміну дії, може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

 

2. Завдання

 

 1. Розширення спектру діяльності Бібліотеки за рахунок привернення уваги читачів та залучення їх до активної діяльності у сфері краєзнавства та туризму.
 2. Формування єдиного культурно-інформаційного простору та привернення уваги до інформаційних ресурсів Бібліотеки з питань краєзнавства та туризму.
 3. Збереження й збагачення інформації про країну та свій регіон, історико-культурну спадщину, національні, місцеві звичаї та традиції.
 4. Координація організаційної та практичної діяльності з різних напрямків туристсько-краєзнавчої роботи в університеті.

 

3. Функції

 1. Діяльність Клубу спрямована на розвиток самосвідомості особистості та організацію змістовного дозвілля шляхом реалізації світоглядних, пізнавальних, духовних, культурних, інформаційних потреб людини.
 2. Розкриття фондів Бібліотеки в роботі Клуба здійснюється шляхом використання різних форм роботи: екскурсій, подорожей, лекцій, бесід, виставок книг тощо.

Проведення екскурсій: оглядові екскурсії (м. Харків), виробничі екскурсії на провідні підприємства та виробництва (м. Харків), краєзнавчі екскурсії найцікавішими місцями Слобожанщини («Перлини Слобожанщини») та ін.

Проведення подорожей Україною в рамках проектів: «Пізнай свою країну» (для студентів), «Сім чудес України», «Сім природних чудес України», «100 чарівних куточків України, які варто відвідати», «Історія міст та сіл України», «Міста-герої», та інших маршрутів, а також закордонних подорожей в рамках проекту «По країнам та континентам» (за рішенням та узгодженням членів клубу).

Просвітницька робота: ознайомлення із фондом Бібліотеки та проведення бібліотечних заходів з питань краєзнавства та туризму за тематикою запланованих подорожей.

 1. Інформування про роботу Клуба через сайти університету та Бібліотеки, газету університету, а також представлення діяльності клубу в соціальних мережах.

 

4. Управління. Матеріально-технічне забезпечення

      

 1. Управління клубом та практична діяльність здійснюється керівником Клубу.
 2. Органом громадського самоврядування Клубу є загальні збори, на яких затверджуються плани-звіти роботи клубу.
 3. Рада клубу, до якої входять постійні члени клубу «Патріот» є дорадчим  органом, що розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності, аналізує форми та методи  роботи, вивчає та поширює досвід роботи, обговорює нові проекти.
 4. Членами клубу можуть бути: студенти, в т. ч. випускники; викладачі та співробітники університету, сторонні читачі, які бажають приймати участь у заходах клубу та погоджуються з цим Положенням.
 5. Допоміжні структури: волонтери-помічники з числа бібліотечних працівників.
 6. Засідання Клубу проводиться 2 рази на рік.
 7. Фінансове забезпечення подорожей здійснюється за рахунок самих  учасників клубу «Патріот».

5. Права та обовязки

  1. Керівник клубу забезпечує  загальне керівництво діяльністю краєзнавчо-туристичного клубу «Патріот».
  2. Керівник відповідає за:
 • проведення та організацію заходів згідно поточних планів культурно-просвітницької роботи бібліотеки та безпосередньо плану роботи самого клубу;
 • наочну агітацію та документацію, у т. ч. щорічно укладає плани-звіти роботи клубу, веде протоколи засідань;
 • збереження архівів проведених заходів.
  1. Члени клубу зобов’язані:
 • бути читачами Бібліотеки;
 • активно пропагувати Клуб та його заходи.
  1. Члени клуба  мають право:
 • вносити на розгляд керівника пропозиції про проведення заходів;
 • брати участь  у заходах, що проводяться Клубом, у т. ч. засіданнях;
 • виступати на засіданнях Клубу з оглядами, обміном думок тощо.

 

6. Взаємовідносини

6.1.    Клуб активно взаємодіє із структурними підрозділами університету, а також із різними об’єднаннями і громадськими організаціями м. Харкова та України з питань краєзнавства та туризму, кафедрами університету.

6.2.    Керівник здійснює координаційну роботу з керівництвом університету, дирекціями ННІ та Бібліотеки, організує туристично-екскурсійні подорожі, залучаючи до співпраці туристичні фірми та агенції, творчі спілки, об’єднання.

 

 

 

Узгоджено та обговорено на засіданні

Науково-методичної ради                    

Наукової бібліотеки

Протокол № 2 від 22 березня 2019 р.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка