«Драйв, гідний спогадів»: пост-реліз конференції 2019

 • «Драйв» як синонім слова «енергія» у відношенні до бібліотечної діяльності має свій особливий сенс, і  визначається він стилем роботи, поведінкою та мисленням людини, яка приймає виклики часу, створює імпульси для нових ідей,  знаходь саме ту нішу в діяльності, яка максимально затребувана сьогодні.
 • Ця позиція стала пріоритетною для учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті», яка пройшла 24 – 25 жовтня 2019 р. в Науковій бібліотеці ХНТУСГ за підтримки кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін».
 • У конференції взяли участь більше 70 фахівців із бібліотек ЗВО Харкова, аграрних ЗВО і коледжів України.
 • Роботу конференції було представлено у 3-х сесіях, де заслухано 22 доповіді, проведено тренінг «Перший крок до змін» з використанням коуч-технологій, а також задіяно новий формат спілкування – Book-swap.
 • 4 доповіді стали найкращими за оцінкою учасників конференції:

- доповідь головної бібліотекарки Перевозник Т. В. у співавторстві з кандидаткою наук із соціальних комунікацій доценткою кафедри культурних універсалій ХНТУСГ Грабар Н. Г. про створений у результаті плідної і довготривалої співпраці бібліотеки з кафедрою культурних універсалій веб-квест «Українське козацьке бароко», який уже цього навчального року використовувався у навчальному процесі

- доповідь Штана Геннадія Валерійовича, канд. іст. наук, завідувача сектору ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна «Бібліотечне кураторство як складова науково-практичних зв'язків між бібліотекою та вченим: сучасний стан»

- доповідь Стригун Тетяни Володимирівни, завідувачки сектору НТБ Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» та Главатого Олексія Олександровича, завідувача сектору цієї ж бібліотеки «Використання Telegram-бота в роботі сучасної бібліотеки на прикладі Науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

- Пинди Любові Арсентівни, директорки НБ ЛНАУ, канд. іст. наук «Проблеми наукового вивчення та популяризації колекції іноземних сільськогосподарських видань ХVIII – початку  ХХ ст. (за матеріалами фонду стародруків та рідкісних видань НБ ЛНАУ»

 • 8 учасників конференції , які представили на конференції  свій досвід роботи, згодом отримали ще й вищу нагороду Харківського зонального методичного об’єднання «Бібліотекар року - 2019». Переможці – Наталя МАРТИНЕНКО, Тетяна СТРИГУНОлексій ГЛАВАТИЙ, дипломанти конкурсу – Вікторія ІВАХНЕНКО, Любов БЕЗДОЛЬНА, Євгенія ЛУКШИНА, Олена РИБАЛЬЧЕНКО, Тетяна ПЕРЕВОЗНИК, Геннадій ПАНАРІН
 • Особливого резонансу набула доповідь директорки Наукової бібліотеки ХНТУСГ, канд. наук. із соц. комунікацій Ніколаєнко Н. М., яка запропонувала сучасне бачення ролі бібліотекаря і бібліотечного менеджера в епоху цифрових технологій, які мають стати агентами змін у бібліотеках, поєднуючи навички – бібліотекаря-педагога, бібліотекаря-куратора, тьютора, фасилітатора, коуча, модератора, адже на часі – спробувати вийти із «зони комфорту», тим самим розсунути межі можливого і змінити життя своїх бібліотек на краще. Позицію Наукової бібліотеки ХНТУСГ у сприянні розвитку місії і цілей університету у своїй доповіді охарактеризувала заступниця директорки Рибальченко О.М., відзначивши, що насамперед бібліотека прагне забезпечити саме такий сервіс, який відповідає статусу Університету як одного з кращих аграрних університетів з міцною репутацією у наданні освітніх послуг, з високими рейтинговими показниками у наукових дослідженнях і яскравою історією виховної діяльності. На переконання доповідача саме нові освітньо-наукові, інформаційно-бібліографічні та культурно-просвітницькі проєкти, започатковані в бібліотеці: «Наука ХНТУСГ в метриках», «ХНТУСГ у Вікіпедії», «Літопис ХНТУСГ», «Мій рідний край – моєї долі славний оберіг» стануть провідниками до наукової інформації та інформаційно-комунікаційних процесів.
 • З яскравим прикладом нового формату бібліотечної діяльності і сучасного погляду на бібліотечну послугу ознайомила учасників конференції завідувачка відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Мартиненко Н. Є. В своїй доповіді вона охарактеризувала новий інноваційний бібліотечний продукт – систему демонстрації наукометричних показників вчених ХНТУСГ «Веб-портфоліо науковців» на платформі Yii2, що надає бібліографічні дані, повнотекстові матеріали та наукометричні показники всіх науковців, чиє ім’я пов’язане з науковою діяльністю ХНТУСГ.  Інформація до нього повністю інтегрується з електронних ресурсів бібліотеки – баз даних «Праці науковців ХНТУСГ» та «Охоронні документи».  Він містить також інтерактивні посилання до ідентифікаторів науковців ORCID, облікових записів в базах даних Scopus, WoS, Google Cholar, відповідні статистичні дані, а також посилання на ресурс Укрпатенту до сторінки науковця-винахідника
 • Популяризуючи науковий доробок університету, Наукова бібліотека ХНТУСГ стала активно розвивати проєкт «ХНТУСГ у Вікіпедії». У доповіді завідувачки інформаційно-бібліографічного відділу Щетиніної Е. М. було наголошено, що персоніфікована історія ХНТУСГ через наповнення вільної енциклопедії Вікіпедія сприятиме збереженню і поширенню надбань університету в Інтернет середовищі.
 • Презентацію комплексної системи послуг нового рівня для задоволення потреб користувачів в ХНТУСГ представила у своїй доповіді провідна бібліотекарка Бездольна Л. І., де наглядно продемонструвала, як засобами культурно-просвітницької роботи бібліотека сприяє вирішенню завдань гармонійного розвитку  студентів. Учасники конференції були ознайомлені з проєктами бібліотеки «Календарний кошик» та «Мій рідний край − моєї долі славний оберіг», в основі яких лежать «послугові» сервісні орієнтації.
 • Партнерські взаємини з книжковими видавництвами, книготорговими організаціями, громадськими організаціями, творчими спілками, об’єднаннями, молодіжними, екологічними організаціями як  додаткові шляхи оновлення бібліотечного фонду сучасними виданнями відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів охарактеризувала у своїй доповіді Фоменко Оксана Леонідівна, завідувачка бібліотеки Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ і довела, що це не тільки дозволяє заявити про бібліотеку, підвищити її імідж, а й відкриває широкі можливості для оновлення фондів бібліотеки на безоплатній основі.
 • Надзвичайно корисним учасники конференції визнали також коуч-тренінг «Перший крок до змін», що був проведений старшою викладачкою кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін», практичною психологинею Омельченко Галиною Юріївною.
 • На закінчення конференції учасникам було запропоновано взяти участь у Book swap, новій форми спілкування для адресного і живого обміну книгами та знаннями. Колеги  ділились враженнями про прочитані книги і презентували її так зворушливо і щиро, що кожне із презентованих видань не забарилось знайти свого нового власника. Це були твори Петра Симоненка, Костянтина  Паустовського, сучасних українських авторів Дари Корній, Макса Кідрука.
 • Конференцією доведено, що, в епоху розвитку цифрових технологій бібліотекарі мають свідомо йти в ногу з сучасністю, забезпечуючи розвиток своїх особистісних функцій таких як активність, комунікабельність, динамічність, працездатність, толерантність, компетентність і креативність. 
 • Сподіваємося, що організатори та учасники конференції сповна і драйв отримали і драйверами себе відчули.
 • Всі доповіді дивись тут
 • Фотогалерея.

 

 

Тож, запрошуємо цього року приєднатися до ІІ-ї науково-практичної конференції «Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті», присвяченої 90-річчю Наукової бібліотеки ХНТУСГ, яка відбудеться 30 жовтня 2020 року (м. Харків, вул. Алчевських, 44).

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка