Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Наукова бібліотека ХНТУСГ

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Наукова бібліотека ХНТУСГ запрошує Вас взяти участь у ІІ-й науково-практичній конференції «Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті», присвяченій 90-річчю книгозбірні, яка відбудеться 30 жовтня 2020 року (м. Харків, вул. Алчевських, 44).

Запрошуємо приєднатися до конструктивного діалогу і обміну досягненнями у модернізації бібліотечної діяльності в закладах вищої освіти.

Пропонується обговорення питань :

 • бібліотека як партнер для науки, освіти, виховання в університеті;
 • інтеграція бібліотеки у цифрове науково-освітнє середовище університету;
 • популяризація і збереження наукового надбання ЗВО;
 • управлінські інновації в бібліотеках ЗВО;
 • проєктна діяльність бібліотек ЗВО;
 • соціокультурна діяльність бібліотек;
 • удосконалення сервісів  обслуговування користувачів;
 • розвиток інформаційної культури користувачів та сприяння академічній доброчесності.

В межах конференції також відбудуться презентації:

 • науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Дисертації, наявні у фонді Наукової бібліотеки ХНТУСГ за 1930-2020рр. (до 90-річчя заснування університету», що представляє собою науково-бібліографічну базу наукових досліджень і містить відомості про захищені дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата наук і доктора наук за різними спеціальностями.
 • бібліографічного покажчика «Публікації про ХНТУСГ на шпальтах мас-медіа» - своєрідної джерельної бази вивчення історії, здобутків, перемог університету за його 90-річну історію
 •  нового проєкту « НБ ХНТУСГ в особах»
 • підведення підсумків флешмобу "Університет читаючий".

Ваша участь у конференції – новий імпульс для розвитку бібліотек у новому форматі.

Ваша активна позиція, досвід і ваші унікальні ідеї нами вітаються!

Доповіді приймаються до 27 жовтня 2020 року в електронному вигляді на e-mail: o.rybalchenko@ukr.net з позначкою конференція, файл-прізвище автора.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у прийомі матеріалів, які не відповідають вимогам.

Вимоги до оформлення доповідей:

Доповіді та тези доповідей приймаються у форматі doc або docx. Обсяг доповіді – 4-6 сторінок, обсяг тез – 1-2 сторінки. Формат – А 4. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14. Міжрядковий інтервал – одинарний. Абзац – 1,25. Поля: 2 см.
Сторінки – без нумерації. Вирівнювання тексту  – по ширині. Назва доповіді – вирівнювання по центру.
На початку доповіді у верхньому правому кутку сторінки вказується індекс УДК.
Далі –  українською мовою:
назва доповіді (по центру);
прізвище, ім'я, по батькові; вчена ступінь, посада; повна назва організації місця роботи/навчання (зліва);
анотація
ключові слова.
Текст.
Список літератури (оформлюється в алфавітному порядку та згідно з ДСТУ 8302:2015).
Далі –  англійською  мовою:
назва доповіді (по центру);
прізвище, ім'я, по батькові; вчена ступінь, посада; повна назва організації місця роботи/навчання (зліва);
анотація
ключові слова

Матеріали конференції планується розмістити в Електронному архіві OpenArchiveKhNTUA та видати окремим виданням.

Адреса оргкомітету:
61003, м. Харків, проспект Московський, 45, Наукова бібліотека ХНТУСГ

Контакти: (057) 732 99 63
е-mail: agrouniverbib@ukr.net

Директор Ніколаєнко Наталія Миколаївна, кандидат наук із соц. комунікацій
е-mail: Nnataliya196513@gmail.com

Заступник директора Рибальченко Олена Миколаївна, 0957288956
Заступник директора Наугольнова Неля Геннадіївна,099 173171, 063 8690196.

Створимо формулу успіху разом! Інформ-анонс конференції 2020

«Драйв, гідний спогадів»: пост-реліз конференції 2019

 

Завантажити інформаційний лист

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-10-11

Кириченко, Віктор Васильович.Фітотоксичність гербіцидів групи сульфоніл сечовин та селекція соняшнику[Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириченко, Є. О. Лебеденко; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Бровін О. В.,2021. - 94 с.

Проєкт «Книга захиснику»

2021-10-07

Університетська спільнота ДБТУ приєдналась до інноваційного проєкту «Книга захиснику» і підтримала акцію щодо збору книг для українських воїнів, які перебувають  у шпиталях.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка