200 років від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша

«Зовсім інша була б річ, як би ми єдинимиустами і єдиним серцем трудились над пробудженням суспільно-національноїсвідомості України». 
П. Куліш

Відомий український письменник, поет, драматург,перекладач, учений-літературознавець та критик, історик, етнограф, педагог,видавець, громадський діяч Пантелеймон Олександрович Куліш народився 7 липня1819 року на хуторі поблизу містечка Вороніж Чернігівської губернії (теперСумська область).  Навчався у Новгород-Сіверській гімназії, де у ньогопробудився інтерес до народної творчості. Молодий гімназист почав збиратинародні пісні та писати власні твори. 
У 1840-1841 роках М. Максимович друкує етнографічнінариси Пантелеймона Куліша «Малорусские рассказы», а Є. Гребінка в альманасі«Ластівка» – його оповідання «Циган. Уривок казки».
Важливою сторінкою в житті Пантелеймона Олександровича булодовголітнє знайомство та дружба з Тарасом Шевченком. Їх єднала любов доУкраїни, народу, мови, її минулого.
У 1845 році переїхав до Петербурга, де викладавсловесність. 1846 року одержує наукове відрядження за кордон. На початку 1847 рокуу Варшаві його заарештовано за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві івідправлено в Тулу. Йому заборонено писати та служити в системі освіти. 
Після заслання Пантелеймон Куліш розгортає активнугромадську діяльність, багато пише, засновує власну друкарню. У 1857 роцівиходить друком роман «Чорна рада» та «Граматика» – в якій був розроблений ПантелеймономКулішем правопис української мови, яким користувалися до 1917 року.
До кінця життя Пантелеймон Куліш творчо працював,друкував нові твори. Багато працював над перекладами. Переклав Біблію,майже всього Шекспіра, Ґете, Дж. Байрона. Наприкінці свого життя Пантелеймон Кулішпідготував до друку поетичну збірку «Позичена кобза: Переспіви чужоземнихспівів», котра вийшла в Женеві 1897 року, вже по смерті поета. 
Помер 14 лютого 1897 року в Мотронівці (тепер ускладі села Оленівка Борзнянського району Чернігівської області). 

 

Наукова бібліотека пропонує Вам віртуальний огляд «Чорна рада».

Більше  можна дізнатися, звернувшись до документів із фондів Наукової бібліотеки:
Про нього:
Історія української культури [Текст] : научно-популярнаялитература. VIII зшиток-травень 1937. Письменство / під заг. ред. І. Крип'якевича. – Факс. вид. Івана Тиктора, 1936-1937 рр. – Київ : Обереги,1993. – 48 с. : іл. – (Істоpична б-ка).
Сто великих украинцев [Текст] / М. А. Гнатюк . – 2-е изд., испp. и доп. – М. : Вече, 2002. – 587 с.
 Його твори:
Куліш, П. О. Чорна рада: хроніка 1663 року: роман. оповідання [Текст] / П. О. Куліш. – Харків : Основа, 1990. – 272 с.
Куліш, П. О.Твори [Текст] : в 2-х т. Т. 1. Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви тапереклади / П. О. Куліш. – 2-е вид. – Київ : Наук.думка, 1998. – 752 с. : портр. – (Б-ка укp. лiт. Укр. нова літ.).
Куліш, П. О.Твори [Текст] : в 2-х т. Т. 2. Поеми. Драматичні твори / П. О. Куліш. – 2-е вид. – Київ : Наук. думка, 1998. – 768 с. : портр. –(Б-ка укp. лiт. Укр. нова літ.).(Електронний каталог НБ)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-09-16

Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Полянський [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ПромАрт, 2019. - 318 с.

Публікаційна активність зростає

2019-09-13

Науковці ХНТУСГ гідно відповідають  викликам часу , підвищуючи рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес. Свідченням цьому є кількість публікацій дослідників у міжнародних наукових базах даних Scopus та Web of Science , яка постійно зростає. У 2019 році маємо 41 статтю, проіндексовану у Scopus та 20 – в Web of Science.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка