16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію принципів терпимості.  У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього.

У 1996 році Генеральна Асамблея запропонувала державам-членам щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день толерантності, приурочивши до нього відповідні заходи, орієнтовані як на навчальні заклади, так і на широку громадськість.

Кожен з нас повинен прагнути підтримувати принципи терпимості, взаємної поваги та мирного співіснування. Ми повинні бути завжди готові усувати стереотипи і спотворені уявлення і виступати на захист жертв дискримінації.

Пропонуємо ознайомитися з творами, де відображається проблема толерантності,  які є в фондах Наукової бібліотеки (абонемент художньої літератури, вул. Алчевських, 44):

Електронний каталог Наукової бібліотеки

  1. Бичер-Стоу, Г. Хижина дяди Тома [Текст] : роман / Г. Бичер-Стоу. – Киев : Рад. школа, 1987. – 367 с.
  2. Болл, Джон . Душной ночью в Каролине / Джон Болл ; пер. с англ. – М. : Пресса, 1992. – 96 с.
  3. Гюго,  В. Собор Паризької богоматері [Текст] : роман / В. Гюго ; пер. з фр. П. Тернюка. – Київ : Молодь, 1976. – 410 с.
  4. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание [Текст] : роман в 6 ч. / Ф. М. Достоевский. – М. : Худож. лит. , 1983. – 272 с.
  5. Киплинг, Редьярд. Маугли [Текст] : (из книги джунглей) : пер. с англ / Редьярд Киплинг. – Харьков : Па pитет, 1992. – 214 с.
  6. Крылов, И. А. Басни [Текст] / И. А. Крылов; сост., примеч. П. Ткачева. – Мн. : Юнацтва, 1990. – 237 с. : ил. – (Золотой ключик)
  7. Родари, Джанни. Приключения Чиполлино [Текст]: повесть-сказка / Джанни Родари. – Харьков : Па pитет, 1994. – 207 с.
  8. Тургенев, И. С. Отцы и дети [Текст] : роман / И. С. Тургенев; Вступ. ст. Д. И. Писарева. – М. : Детская литература, 1984. – 270 с. : портр., ил. – (Школьная б-ка).

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка