Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва

14 жовтня українці святкують одразу три свята. Перше – Свято Покрови Божої Матері, друге – День українського козацтва, третє свято – День захисника України.

З давніх-давен Богородиця є покровителькою українського козацтва.  Свято Покрови Пресвятої Богородиці було одним із найголовніших для запорозьких козаків, які особливо шанували ікону Покрови, будуючи по всій Україні Покровські церкви. Саме у цей день, козаки збирали Велику раду, на котрій обирали гетьмана й визначалися з подальшими військовими планами.

Про козаків складено безліч творів, книжок і фільмів. Про козацький рід співається й у нашому державному гімні. Образ сміливого парубка, котрий захищає честь та волю нашого народу, міцно закарбувався у пам’яті поколінь. Тож, козак в українській культурі – звитяжний воїн, озброєний захисник Вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї усього нашого народу.

Пропонуємо ознайомитися зі списком літератури про козацтво, яку Ви можете отримати, звернувшись до Наукової бібліотеки:

1. Антонович, В. Коротка історія Козаччини [Текст] / В. Антонович. – Київ : Україна, 1991. – 158 с.

2. Антонович, В. Б. Про козацькі часи на Україні [Текст] / В. Б. Антонович. – Київ : Дніпро, 1991. – 240 с.

3. Кралюк, П. Козацька міфологія України: творці та епігони [Текст] / П. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2016. – 394 с.

4. Сергійчук, В. І. Іменем Війська Запорозького [Текст] : укр. козацтво в міжнар. відносинах ХVI - середини XVII століття / В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 1991. – 253 с.

5. Яворницький, І. Д. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорізьких низовиз козаків [Текст] / І. Д. Яворницький ; пер. з рос. Г. Я. Сергієнко ; передмов., коментарі та прим. Г. Я. Сергієнка. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 190 с.

6. Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків [Текст] : у 3 т. Т. 3 / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. І. Сварник. – Львів : Світ, 1992. – 456 с.

7. Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків [Текст] : у 3 т. Т. 2. / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. І. Сварник. – Львiв : Свiт, 1991. – 390 с.

8. Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків [Текст] : у 3 т. Т. 3 / Д. І. Яворницький ; АН Укpаїни, Ін-т істоpiї Укpаїни. – Київ : Наук. думка, 1993. – 560 с.

Більше інформації з нагоди свята можна знайти, звернувшись до  Електронного каталогу Наукової бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка