Утворення легіону Українських січових стрільців

6 серпня 1914 року українські добровольці Галичинивідгукнулися на заклик Головної Української Ради й утворили єдине українськенаціональне військове формування. Цевійсько залишилося в історії під назвою Українські Січові Стрільці (УСС). Метою УСС було звільненнята об’єднання українського народу, створення єдиної самостійної соборноїукраїнської держави. Січове стрілецтво виховалославних синів України: Кирила Трильовського, Костя Левицького, Михайла Волошина, Дмитра Вітовського, Андрія Мельника, РоманаСушка тощо. Серед січових стрільців було багато талановитих людей – художників,поетів, журналістів: Юрій Шкрумеляк, Мирослав Ірчан, Левко Лепкий, РоманКупчинський. Більше можна дізнатися, звернувшись до документів із фондів Наукової бібліотеки:

Історія січових стрільців [Текст] : воєн.-іст.нарис. – Київ : Укpаїна, 1992. – 345 с. (Електронний каталог НБ)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-09-16

Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Полянський [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ПромАрт, 2019. - 318 с.

Публікаційна активність зростає

2019-09-13

Науковці ХНТУСГ гідно відповідають  викликам часу , підвищуючи рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес. Свідченням цьому є кількість публікацій дослідників у міжнародних наукових базах даних Scopus та Web of Science , яка постійно зростає. У 2019 році маємо 41 статтю, проіндексовану у Scopus та 20 – в Web of Science.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка