Щороку, 27 вересня, Україна відзначає міжнародне свято Всесвітній день туризму. Це свято в 1979 році встановила Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації в місті Торремолінос (Іспанія). У нашій державі День туризму заснував другий Президент України Леонід Данилович Кучма в 1998 році.

Мета даного свята активна пропаганда туризму, зміцнення міжнародних зв’язків, а також висвітлення внеску туризму у світову економіку.

Це  чудовий день, щоб спланувати свою наступну подорож або звернутися за цим до професіоналів. Нехай вона принесе масу вражень і відкриттів.

  • Туризмознавство [Текст] : темат. словник / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: Ю. Ф. Кобченко, Н. І. Моісєєва. – Харків : ХНТУСГ, 2019. – 139 с.
  • Устименко, Л. Історія туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. Устименко, І. А. Афанасьєв. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2017. – 371 с.
  • Країнознавство: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 528 с.
  • <Кудла, Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 151 с.
  • Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 2017. – 370 с.>
  • Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 344 с.
  • Семенов, В. Ф. Туристичне країнознавство [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Семенов ; за ред. проф., д-ра екон. наук В. Ф. Семенова ; Одес. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., доп. та виправл. : стереотип. вид. – Херсон : Вид. ФОП Грінь Д. С., 2017. – 392 с.

Більше інформації Ви можете знайти в електронному каталозі НБ

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

До 90-річчя ХНТУСГ

2020-07-10

Шановні користувачі! Наукова бібліотека пропонує Вашій увазі матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених 90-річчю заснування ХНТУСГ.

8 липня – День родини в Україні

2020-07-08

День родини, установлений Указом Президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят» від 30 грудня 2011 року і святкується щорічно 8 липня, починаючи з 2012 року.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка