Книга тижня

Пропонуємо познайомитися з новими науковими, навчальними і навчально-методичними виданнями, що надійшли до фонду НБ.

Перелік  наукових розробок, які були випробувані Центрами наукового забезпечення АПВ регіонів у 2009 році і рекомендовані для впровадження у виробництво

631.001.4

П 27

     Перелік  наукових розробок, які були випробувані Центрами наукового забезпечення АПВ регіонів у 2009 році і рекомендовані для впровадження у виробництво [Текст] / НААН України. –  К. : б.в., 2010. –  154 с.

 

 Місце зберігання : Б.п. №1 (пр. Московський, 45) -  2 прим.

 

 

Органічне землеробство: з досвіду ПП „Агроекологія” Шишацького району Полтавської області

631.95

О-64

     Органічне землеробство: з досвіду ПП „Агроекологія” Шишацького району Полтавської області [Текст] : практ. рек. / С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко ; за ред. В. М. Писаренка. –  Полтава : РВВ ПДАА, 2010. - 198 с. : табл. –  Бібліогр.: с.195-196.

 

Місце зберігання:  : Б.п. №1 (пр. Московський, 45) -  2 прим.

Естетичні ідеали культурної спадщини народу

71.05

Д 36

Дерев'янко, Юрій Павлович.

  Естетичні ідеали культурної спадщини народу [Текст] : монографія / Ю. П. Дерев'янко, С.М.  Пазиніч , О. С. Пономарьов ; під ред. О. С. Пономарьова. –  Харків : Раритети України, 2012. –  268 с.

 

Місцуе збрігання: Б.п. №1 (пр. Московський, 45) - 1 прим.

 

Хімічна меліорація грунтів (концепція інноваційного розвитку)

631.6:631.41

Х 46

  Хімічна меліорація грунтів (концепція інноваційного розвитку) [Текст] / ННЦ „ Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” ; за ред. С. А. Балюка, Р. С. Трускавецького, Ю. Л. Цапка. –  Харків : Міськдрук, 2012. –  130 с. : табл. –  Бібліогр.: с. 103 - 112.

 

Теорія та методологія механізмів регулювання в агроформуваннях

65.9(4Укр)32-212.4

А 61

Амбросов, Володимир Якович.

    Теорія та методологія механізмів регулювання в агроформуваннях [Текст] : монографія / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич ; ХНТУСГ.  –  Харків : Міськдрук, 2013.  –  164 с.

Є примірники,всього2 : Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (2)

Спольнік, Олександр Іванович. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка

22.2

С 73

Спольнік, Олександр Іванович.

        Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка [Текст] : підручник / О. І. Спольнік, Л. М. Каліберда, А. Ю. Гайдусь ; ХНТУСГ.  –   Харків : Міськдрук, 2017.  –  208 с.

Є примірники, всього 70: Б.п. №2 (вул. Мироносицька, 92) (64), Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (2), Б.п. №1 (пр. Московський, 45)  (2), Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19) (2).

Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація

87.6

Ф 56

Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація [Текст] : науково-практичний філософський журнал , Вип. №9 / ХНТУСГ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Міськдрук, 2016. – 182 с.

Є примірники,всього 53: Б.п. №1 (пр.Московський, 45) (1), Б.п. №2 (вул.Мироносицька, 92) (1), Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19) (1), Б.п. №5 (НИТИ) (1), Б.п. №3 (вул.Алчевських, 44) (49).

Онегіна, Вікторія Михайлівна. Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

65.9(4Укр)321-55
О-58

Онегіна, Вікторія Михайлівна.
Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / В. М. Онегіна, В. А. Луньова.  –  Харків : ТОВ „Смугаста типографія”, 2016.  –  254 с.

Є примірники: всього 15 : Б.п. №1 (пр. Московський, 45) (1), Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (14)

Маренич, Тетяна Григорівна. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності суб’єктів малого підприємництва в аграрній сфері

65.9(4Укр)321.4

М 25

Маренич, Тетяна Григорівна.

      Організаційно-економічні засади підвищення ефективності суб’єктів малого підприємництва в аграрній сфері [Текст] : монографія / Т. Г. Маренич, Д. В. Борисовський ; ХНТУСГ.  –   наук. вид. - Харків : ТОВ „Смугаста типографія”, 2015.  –  277 с.

Є примірники: всього 1 : Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (1)

 

Підписка на Книга тижня

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка