Книга тижня

Пропонуємо познайомитися з новими науковими, навчальними і навчально-методичними виданнями, що надійшли до фонду НБ.

Правові системи сучасності

340.116(075.8)
П 68

Правові системи сучасності [Текст] : навчальний посібник / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук [та ін.] за ред. Ю. С. Шемшученка ; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридич. думка, 2012. – 492 с.

Місце зберігання: Б.п. №1(пр. Московський, 45) –1 прим.

Господарське право

346(477)(075)
Щ 64

Щербина, Валентин Степанович.
Господарське право [Текст] : підручник / В. С. Щербина. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с. 

Місце зберігання:  Б.п. №1(пр. Московський, 45) – 7 прим.     

Експлуатація машин і обладнання

631.372-049.7
Е 45

Експлуатація машин і обладнання [Текст]: навч. посібник для підготовки фахівців ОКР „Молодший спеціаліст” спец. 208 „Агроінженерія” (спеціалізація „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромисл. вир-ва”) в аграр. вищ. навч. закл. / В. М. Кіяшко, О. В. Тіхонов, Ю. О. Борхаленко [та ін.]. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2017. - 318 с.

Місце зберігання:  Б.п. №1 (пр. Московський, 45) – 1 прим.,
                               Б.п. №2 (вул. Мироносицька 92) –1 прим.

Безпека праці механізаторів сільськогосподарських підприємств

658.382.3(075)
Б 39

Безпека праці механізаторів сільськогосподарських підприємств [Текст]: навч. посібник / Д. А. Дерев'янко, А. С. Малиновський, Л. М. Тіщенко [и др.]. — Житомир : б.в., 2011. - 458 с. — Бібліогр.: с. 455-457.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45) –  2 прим.

Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи

631.3(075)
Т 65

Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи [Текст]: посіб. для підготовки фахівців із напряму "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / Укр. наук.-дослід. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Л. Погорілого; за ред. В. І. Кравчука, О. А. Демидова. –  Дослідницьке: [б. в.], 2010. –  176 с. : il. –  (Сільськогосподарська техніка - XXI). –  Бібліогр.: с. 166-167.

Теоретична механіка

22.21я73
Т 33

Теоретична механіка [Текст]: підручник / В. М. Булгаков, І. В. Гриник, Г. М. Калетнік [та ін.]. - Київ: Аграр. наука, 2014. –  556 с. : рис. –  Бібліогр.: с. 554-555

Місце зберігання: Б.п. №2 (вул. Мироносицька,92)   –   1 прим.

Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Европейського Союзу

74.58 (ЄС)
З-36

Заскалєта Світлана Григорівна.
Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Европейського Союзу [Текст]: монографія / С. Г. Заскалєта; за ред. С. О. Сисоєвої; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. –  Миколаїв: Іліон, 2013. –  500 с. 

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45)  –  1 прим.

Четверта республіка: Чому  Європі потрібна Україна, а Україні –  Європа

66.4(4 Укр)
Л 71

Ложкін Борис Євгенович.
Четверта республіка: Чому Європі потрібна Україна, а Україні –  Європа [Текст]  /  Б. Є. Ложкін; за участю В. Федоріна. –  2-ге вид. – Харків: Фоліо, 2016. –  252 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45),
                              Б.п. №3 (вул. Алчевських,44)  –   2 прим.

Збірник тестових питань державного іспиту

621.3
З-41

Збірник тестових питань державного іспиту [Текст] : для студентів ННІ ЕКТ ОКР „бакалавр”, напрям підготовки 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / О. М. Мороз, О. А. Савченко, І. М. Трунова; за ред. О. М. Мороза ; ХНТУСГ. –  Харків: Міськдрук, 2017. –  150 с. 

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №4 (вул. Різдвяна,19)  –  5 прим.

 

Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур

65.9(4УКР)325.1
Т 38

Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур [Текст] / за ред. П. Т.  Саблука, за ред. Д. І. Мазоренка, за ред. Г. Є. Мазнєва ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. –  2-е вид. –  Х. : Майдан, 2010. –  340 с. : табл. –  Бібліогр.: с. 328-338.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44)  – 27 прим.

Підписка на Книга тижня

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-11-23

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

21 листопада ‒ День Гідності і Свободи

2020-11-20

21 листопада 2020 року Україна відзначає сьому річницю Революції гідності. Саме цими днями в Україні розпочалися Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року. Ці події змінили історію нашої країни.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка