Книга тижня

Пропонуємо познайомитися з новими науковими, навчальними і навчально-методичними виданнями, що надійшли до фонду НБ.

##

Книга тижня

Динаміка імпульсно навантажених нелінійних осциляторів [Текст] : моногр. / В. П. Ольшанський [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Діса плюс, 2021. – 264 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 255-261 (60 назв).

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів»

339.138(02.064)
М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Книга тижня

Автомобіль вантажний. Сучасні конструкції [Текст] : підруч. для здобувачів ступеня вищ. освіти ЗВО / А. Т. Лебедєв [та ін.] ; за ред. А. Т. Лебедєва ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-прінт, 2021. – 370 с. – Бібліогр.: с. 368-369 (31 назва)

Книга тижня

Охорона праці на підприємствах зберігання та переробки зерна [Текст] : навч. посіб. / О. В. Нанка [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2021. – 264 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 260-262 (47 назв)

Книга тижня

Гіржева, Ольга Миколаївна. Управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств: механізми, стратегії, інструменти [Текст] : моногр. / О. М. Гіржева ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Смугаста типографія, 2020. – 340 с. – Бібліогр.: с. 311-340 (418 назв).

Книга тижня

Мигаль, Василь Дмитрович. Експлуатаційні властивості та надійність тракторів [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / В. Д. Мигаль, М. Л. Шуляк ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ФОП Мірошниченко О. А., 2021. - 262 с. – Бібліогр.: с. 254-257 (65 назв)

Книга тижня

Мигаль, Василь Дмитрович.  Технічна експлуатація тракторів. Технічне обслуговування [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / В. Д. Мигаль, М. Л. Шуляк ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ФОП Мірошниченко О. А., 2021. – 300 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 298. – ISBN 978-617-7618-68-2

Книга тижня

Мигаль, Василь Дмитрович. Діагностування легкових автомобілів [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / В. Д. Мигаль, М. Л. Шуляк, С. О. Гаврилов. – Харків : ФОП Мірошниченко О. А., 2021. – 268 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 258-262

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

Наукова бібліотека продовжує щотижневу рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках спільного з кафедрою маркетингу та медіакомунікацій ННІ БМ проєкту «Книжкова конвенція маркетологів»

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

Наукова бібліотека продовжує щотижневу рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках спільного з кафедрою маркетингу та медіакомунікацій ННІ БМ проєкту «Книжкова конвенція маркетологів»

Підписка на Книга тижня

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Бібліотека – центр формування культури академічної доброчесності

2021-09-23

Як інформаційно-просвітницький осередок Університету, Наукова бібліотека поширює серед здобувачів вищої освіти правила академічної доброчесності, правила етики інтелектуальних запозичень, організовує просвітницькі заходи щодо попередження проявів недоброчесності

Вебінар Bentham Science

2021-09-23

Шановні науковці! 24 вересня 2021 року   тренери з видавництва Bentham Science проведують  вебінар "Планування публікації результатів вашого дослідження у журналах із високим рівнем впливу" , присвячений роботі з платформою Bentham Science та підготовці наукової статті до публікації   Початок о 10-00  (за київським часом) ,  мова вебінарів - англійська. 

Безстрокова акція "Подаруй бібліотеці книгу!" триває

2021-09-22

Підручник "Облік і звітність за міжнародними стандартами" 2021 року видання подарувала авторка - професорка, доктор економічних наук, активна читачка і дарувальниця Наукової бібліотеки Тетяна Григорівна Маренич. Підручник призначений здобувачам магістерського рівня вищої освіти, а також може бути корисним широкому колу фахівців, фахівцям-практикам.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка