Новини

Заняття з академічної доброчесності

Академічна доброчесність – це мотивоване та відповідальне навчання і викладання, основа якісної освіти та шлях до формування свідомого громадянського суспільства.

Книга тижня

Процеси і апарати харчових виробництв [Текст] : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. навч. дисц. для студ. спец. 181 Харчові технології ступ. освіти "бакалавр" / Г. М. Постнов [та ін.] ; Луганськ. нац. аграр. ун-т. – Старобільськ : ЛНАУ, 2019. – 100 с.

7 грудня ‒ Всесвітній день української хустки

Всесвітній день української хустки вперше відзначали 7 грудня 2019 року з ініціативи групи активісток з Вінницької області ‒ депутаток, актрис театру і кіно, викладачок ЗВО і представниць Клубу успішних жінок України.

Книга тижня

Колесников, Александр Иванович Декоративная дендрология [Текст] / А. И. Колесников. – репринт. изд. 1960 г. – Харьков : Золотые страницы, 2018. – 676 с. : фот.

Книга тижня

Професор Колесніков Олександр Іванович: життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього [Текст] / В. М. Бабаєв, В. П. Ткач, Н. П. Трипутіна ; авт.-упоряд. Т. П. Єлісеєва ; наук. кер.: Л. М. Шутенко, О. Л. Рябченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Золоті сторінки, 2019. – 208 с. : фот.

6 грудня ‒ День Збройних Сил України

День Збройних Сил України встановлений постановою Верховної Ради України 1993 року і відзначається щорічно 6 грудня. Дата свята обрана не випадково.

5 грудня ‒ Міжнародний день волонтерів

Волонтери – це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Вони присвячують суспільству свій талант, час, енергію, не чекаючи на винагороду.

Книга тижня

Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : моногр. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 204 с.

Підписка на Новини

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Семінари-практикуми для науковців

2021-02-26

Цього тижня фахівці Наукової бібліотеки ХНТУСГ Рибальченко О. М., Мартиненко Н. Є., Івахненко В. А. провели семінари-практикуми для науковців ННІ БМ (23.02.2021 р.), ННІ ПХВ (23.02.2021 р.) ФТСЛ (24.02.2021 р. ) та ННІ ТС (26.02.2021 р.) з питань доступу до колекції ScienceDirect.

Акція «Подаруй бібліотеці книгу!»

2021-02-26

До  акції «Подаруй бібліотеці книгу!», що триває в бібліотеці, долучилася активна користувачка і великий друг Наукової бібліотеки завідувачка кафедри економіки та маркетингу ННІ БМ

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка