Книга тижня

Пропонуємо познайомитися з новими науковими, навчальними і навчально-методичними виданнями, що надійшли до фонду НБ.

Книга тижня

Професор Колесніков Олександр Іванович: життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього [Текст] / В. М. Бабаєв, В. П. Ткач, Н. П. Трипутіна ; авт.-упоряд. Т. П. Єлісеєва ; наук. кер.: Л. М. Шутенко, О. Л. Рябченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Золоті сторінки, 2019. – 208 с. : фот.

Книга тижня

Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : моногр. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 204 с.

Книга тижня

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

Книга тижня

Основи фітосанітарної безпеки в агроценозах польових культур [Текст] : навч. посіб / В. В. Кириченко [та ін.] ; за ред.: В. В. Кириченка, В. П. Петренкової ; Ін-т рослинництва iм. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 325 с. : фот. кольр. - Бібліогр.: с. 313 (28 назв).

Книга тижня

Шиян, Наталія Іванівна. Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства [Текст] : моногр. / Н. І. Шиян ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Мадрид, 2020. – 352 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 298-335 (470 назв).

Книга тижня

Постнова, Ольга Миколаївна. Технологія молока і молочних продуктів [Текст] : навч.-метод. посіб. до викон. лаборатор. робіт для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 181 Харчові технології / О. М. Постнова, Г. М. Постнов ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2020. –140 с. : рис., табл.

Книга тижня

Тимчук, Сергій Олександрович.

Вдосконалення методів достоверізації вихідної інформації на пракладах прогнозних задач в електроенергетиці [Текст] : моногр. / С. О. Тимчук, М. М. Черемісін, В. В. Черкашина ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Факт, 2020. – 192 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 181-190 (94 назви). – ISBN 978-966-637-949-1

Книга тижня

Демиденко, Олександр Васильович.

Відтворення чорнозему в агроценозі [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко ; Черкас. держ. с.-г.досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – 2-ге вид., доп. – Чорнобай : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2020. – 104 с. : рис., табл.

Книга тижня

Науково-методичні основи контролю розробки та застосування засобів дезінфекції [Текст] : моногр. / А. П. Палій [та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т експеримент. і клін. ветеринарної медицини". – Харків : Міськдрук, 2020. – 318 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 222-232 (107 назв).

Книга тижня

Нелінійні коливання дисипативних осициляторів [Текст] : моногр. / В. П. Ольшанський [та ін.] ; Харків. нац.техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : КП "Міська друкарня", 2020. – 268 с. : табл. – Бібліогр.: с. 260-266 (65 назв).

Підписка на Книга тижня

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

9-10 березня – Шевченківські дні

2021-03-09

9 березня 1814 року в селі Моринці Київської губернії народився геній українського народу, символ нації, видатний український поет, драматург, прозаїк, художник і громадський діяч Тарас Шевченко.

Бібліотека маркетолога

2021-03-04

Наукова бібліотека продовжує щотижневу рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках спільного з кафедрою маркетингу та медіакомунікацій ННІ БМ проєкту «Книжкова конвенція маркетологів».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка