Новини

Нові надходження до фонду НБ ХНТУСГ

Довгоочікуване надходження до фонду Наукової бібліотеки нарешті відбулося!
Завдяки партнерським відносинам між ННСГБ НААН України та НБ ХНТУСГ    отримала видання:

10 листопада – 90 років від дня народження Івана Олексійовича Белебехи

Відомий вчений-економіст, бухгалтер, історик, громадський діяч, професор кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка Іван Олексійович Белебеха народився 10 листопада 1930 року

Книга тижня

Шиян, Наталія Іванівна. Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства [Текст] : моногр. / Н. І. Шиян ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Мадрид, 2020. – 352 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 298-335 (470 назв).

Книга тижня

Постнова, Ольга Миколаївна. Технологія молока і молочних продуктів [Текст] : навч.-метод. посіб. до викон. лаборатор. робіт для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 181 Харчові технології / О. М. Постнова, Г. М. Постнов ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2020. –140 с. : рис., табл.

Підписка на Новини

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-11-23

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

21 листопада ‒ День Гідності і Свободи

2020-11-20

21 листопада 2020 року Україна відзначає сьому річницю Революції гідності. Саме цими днями в Україні розпочалися Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року. Ці події змінили історію нашої країни.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка